Welkom op de website met het Cultureel Erfgoed van de KVBK en de Militaire Spectator


Dankzij de Minister van Defensie is het erfgoed van de KVBK en de Militaire Spectator ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Militaire Spectator in 2007 digitaal toegankelijk gemaakt. In huidige opzet is het complete erfgoed in één database beschikbaar. Het is de intentie het erfgoed op termijn te scheiden in een deel KVBK en een deel Militaire Spectator.

Het erfgoed bevat ruim 25.000 artikelen. Welke te downloaden informatie daarin is te vinden, wordt uitgelegd in het menu Wat treft u aan. Voor het zoeken in de database vindt u enige uitleg in het menu Uitleg zoekfunctie. Met deze uitleg kunt u gericht zoeken via het menu :: Zoekopdracht ::

Over de Militaire Spectator. Sinds 1 januari 1972 verzorgt de KVBK op verzoek van de Minister van Defensie de uitgave van de Militaire Spectator waarvan het eerste nummer op 29 januari 1832 verscheen. De oprichter was dr. J.C. van Rijneveld, RMWO-4, in 1832 eerste luitenant der artillerie. Het tijdschrift verscheen onafgebroken tot medio 1942. In 1945 werd de publicatie hervat. De Militaire Spectator is een militair-wetenschappelijk tijdschrift voor en over de Nederlandse krijgsmacht. Het maakt relevante kennis, wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen en praktijkervaringen toegankelijk en slaat zo een brug tussen theorie en praktijk. Het tijdschrift stimuleert de gedachtenvorming over onderwerpen die de krijgsmacht raken en draagt zodoende bij aan de ontwikkeling van de krijgswetenschap in de breedste zin van het woord. Op deze wijze geeft het tijdschrift inhoud aan haar missie: het bijdragen aan de professionalisering van het defensiepersoneel en het verhogen van het kennisniveau van overige geïnteresseerden. De Militaire Spectator bevordert daarmee ook de dialoog tussen krijgsmacht, wetenschap en samenleving.